Safe selfie academys utbildningar

              

Högstadiet/gymnasiet

En kunskapsspäckad och fartfylld utbildningsdag för en liten grupp (max 20 elever). Upp till 4 timmar (om så önskas) inkl lunch.
Eleverna får sedan möjlighet att ta kunskapen vidare med hjälp av Safe selfie academys utbildningsmaterial (som ingår).
Utbildningen finns också som digitalt alternativ. 

Föreläsning av Safe selfie academys team om:
- Sexualbrott på och utanför nätet - vilka är de och var går gränsen?
- Samtycke på och utanför nätet
- Varför skickar någon bilder på nätet?
- Skuldfrågan - skulden ligger aldrig på den som utsatts för brott
- Konsekvenserna av sexualbrott på och utanför nätet
- Så polisanmäler du
- Så kan du hjälpa en kompis som du är orolig för

Safe selfie academy utgår alltid från att nätet är en fantastisk plats för kunskap, underhållning och gemenskap - men att både barn, unga och vuxna behöver ha kunskap om brotten och var gränsen går för att skapa ett tryggare klimat för alla online.
Teamet blandar in rörelseglädje och skratt för att ge eleverna en känsla av hopp och glädje mitt i all blytung kunskap. 

Ingår i utbildningen: 
- Skriftligt utbildningsmaterial till elever och vuxna deltagare om sexualbrott på nätet.
- Power point för ambassadörerna att föreläsa utifrån (med stöd från vuxna deltagare) samt handledning till den.
- Förberedelsematerial till vårdnadshavare innan och efter Safe selfie academys besök (stöd för att kunna starta och sedan fånga upp samtalen).
- Förberedelsematerial till skolan innan Safe selfie academys besök samt uppföljningslektioner att arbeta med efter besöket.
- Förslag på handlingsplan/policy till skolan samt affisch att sätta i personalrummet ”Innan/efter något hänt en elev på nätet”.

Alternativ 2:
Föreläsning för hela högstadiet i aulaformat. 90 minuters föreläsning.

Fysiskt besök: 30 000 kr plus moms för en föreläsningsdag. Då ingår föreläsning och workshop, samt allt förarbete och efterarbete med skolan under ett helt år.

Digitalt besök 60 min: 7500 kr plus moms.

Ingår i digitala besöket:
- Skriftligt utbildningsmaterial till elever och vuxna deltagare
- Power point för ambassadörerna att föreläsa utifrån (med stöd från vuxna deltagare) samt handledning till den.
- Förberedelsematerial till vårdnadshavare innan och efter
- Förberedelsematerial till skolan innan samt uppföljningslektioner att arbeta med efter besöket
- Förslag på handlingsplan/policy till skolan samt affisch att sätta i personalrummet ”Innan/efter något hänt en elev på nätet”.

MÖJLIGHET ATT BOKA EXTRA:

Innan Safe selfie academys skolbesök:
- Digital fördjupning för all skolpersonal (60 min).

- Digital föreläsning för vårdnadshavare (60 min)
(Båda kan med fördel spelas in och ses i efterhand för alla som inte kan delta).

Efter Safe selfie academys skolbesök:
- Digital uppföljning/workshop för skolpersonal. Fördjupning från Safe selfie academys team samt frågor som dykt upp. 60 min.

Alla digitala föreläsningar: 7500 kr plus moms (60 min)

Förutsättningar
- Två utbildare från teamet besöker skolan/platsen skolan väljer för utbildningen. På digital föreläsning väljer skolan plattform och ordnar länk som Safe selfie academys team kopplar upp sig på.
- Skolan väljer ut vilka elever som ska lyssna
- Skolan ansvarar för lokal, att teknik finns på plats, val av deltagande elever och vuxna från skolan samt mellanmål och lunch.
- Safe selfie academy står för kommunikationen med skolan angående detaljer om datum och tid, lokal samt informationsmaterial till skola och vårdnadshavare och elever.

Bjud med fördel också in fältare, lokal polis, ungdomsmottagning etc – som får en utmärkt chans att presentera sig för eleverna och också visa att de har/får kunskap om ämnet och kan fortsätta stötta i framtiden.

Förslag på upplägg:

* Innan utbildningsdagen – en digital föreläsning för all skolpersonal (60 min) samt en digital föreläsning (60 min) för vårdnadshavare (arrangören bestämmer datum och plattform). Båda kan med fördel spelas in och ses i efterhand för alla som inte kan delta.

* Utbildningsdag(ar) för högstadiet och mellanstadiet. Två utbildare från teamet besöker skolan/platsen skolan väljer för utbildningen.
Skolan ansvarar för lokal, att teknik finns på plats, val av ambassadörer som deltar (högst 20 per utbildningstillfälle – om ni väljer detta upplägg) samt mellanmål och lunch.
Safe selfie academy står för kommunikationen med skolan angående detaljer om datum och tid, lokal samt informationsmaterial till skola och vårdnadshavare och elever.

* Inköp (till F-pris) av boken ”Fällan – en reportagebok om nätsexbrott mot barn i Sverige” till all deltagande skolpersonal

* Inköp av klassuppsättningar (till F-pris) av ”Noelias hemlighet” till mellanstadieklasserna som deltar.

* Cirka 3 månader efter besöket: digital uppföljning/workshop för skolpersonal (fördjupning från Safe selfie academys team samt frågor som dykt upp).

              

Mellanstadiet

En kunskapsspäckad och fartfylld brottsförebyggande  utbildningsförmiddag om sexualbrott på nätet för mellanstadieelever tillsammans med skolpersonal. Eleverna får sedan möjlighet att ta kunskapen vidare med hjälp av Safe selfie academys utbildningsmaterial (som ingår).

Safe selfie academys besök i mellanstadiet är 90 minuter.

Föreläsning av Safe selfie academys team om:

- Sexualbrott på och utanför nätet - vilka är de och var går gränsen?
- Samtycke på och utanför nätet
- Varför skickar någon bilder på nätet?
- Skuldfrågan - skulden ligger aldrig på den som utsatts för brott
- Konsekvenserna av sexualbrott på och utanför nätet
- Så polisanmäler du
- Så kan du hjälpa en kompis som du är orolig för


Fysiskt besök: 30 000 kr plus moms för en föreläsningsdag. Då ingår föreläsning och workshop, samt allt förarbete och efterarbete med skolan under ett helt år.

Digitalt besök: 6000 kr plus moms

Safe selfie academy utgår alltid från att nätet är en fantastisk plats för kunskap, underhållning och gemenskap - men att både barn, unga och vuxna behöver ha kunskap om brotten och var gränsen går för att skapa ett tryggare klimat för alla online.
Teamet blandar in rörelseglädje och skratt för att ge eleverna en känsla av hopp och glädje mitt i all blytung kunskap. 

Ingår i utbildningen: 
- Skriftligt utbildningsmaterial till elever och vuxna deltagare
- Power point för eleverna att föreläsa utifrån (med stöd från vuxna deltagare)
- Förberedelsematerial till vårdnadshavare innan och efter
- Förberedelsematerial till skolan innan samt uppföljningslektioner att arbeta med efter besöket
- Förslag på handlingsplan/policy till skolan samt affisch att sätta i personalrummet ”Innan/efter något hänt en elev på nätet”.

Alternativ 2:
Föreläsning för hela mellanstadiet i aulaformat. 90 minuters föreläsning inkl kort paus.


Fysiskt besök: 30 000 kr plus moms (för två utbildare, en dag) - samt allt förarbete och efterarbete med skolan.

Digitalt besök: 6000 kr plus moms

MÖJLIGHET ATT BOKA EXTRA

Innan Safe selfie academys skolbesök:
Digital fördjupning för all skolpersonal (60 min).

Digital föreläsning för vårdnadshavare (60 min)
(Båda kan med fördel spelas in och ses i efterhand för alla som inte kan delta).

Efter Safe selfie academys skolbesök:
Digital uppföljning/workshop för skolpersonal. Fördjupning från Safe selfie academys team samt frågor som dykt upp. 60 min.

Alla digitala föreläsningar: 6000 kr plus moms (60 min)

Förutsättningar
- Två utbildare från teamet besöker skolan/platsen skolan väljer för utbildningen. På digital föreläsning väljer skolan plattform och ordnar länk som Safe selfie academys team kopplar upp sig på.
- Skolan väljer ut vilka elever som ska lyssna
- Skolan ansvarar för lokal, att teknik finns på plats, val av deltagande elever och vuxna från skolan samt mellanmål och lunch.
- Safe selfie academy står för kommunikationen med skolan angående detaljer om datum och tid, lokal samt informationsmaterial till skola och vårdnadshavare och elever.

Bjud med fördel också in fältare, lokal polis, ungdomsmottagning etc – som får en utmärkt chans att presentera sig för eleverna och också visa att de har/får kunskap.

Förslag på upplägg:

* Innan utbildningsdagen – en digital föreläsning för all skolpersonal (60 min) samt en digital föreläsning (60 min) för vårdnadshavare (arrangören bestämmer datum och plattform). Båda kan med fördel spelas in och ses i efterhand för alla som inte kan delta.

* Utbildningsdag(ar) för högstadiet och mellanstadiet. Två utbildare från teamet besöker skolan/platsen skolan väljer för utbildningen.
Skolan ansvarar för lokal, att teknik finns på plats, val av ambassadörer som deltar (högst 20 per utbildningstillfälle – om ni väljer detta upplägg) samt mellanmål och lunch.
Safe selfie academy står för kommunikationen med skolan angående detaljer om datum och tid, lokal samt informationsmaterial till skola och vårdnadshavare och elever.

* Inköp (till F-pris) av boken ”Fällan – en reportagebok om nätsexbrott mot barn i Sverige” till all deltagande skolpersonal
* Inköp av klassuppsättningar (till F-pris) av ”Noelias hemlighet” till mellanstadieklasserna som deltar.

* Ca 3 månader efter besöket: digital uppföljning/workshop för skolpersonal (fördjupning från Safe selfie academys team samt frågor som dykt upp).

 

              

Fördjupningsutbildning om sexualbrott mot barn

Välkommen att ta del av Safe selfie academys unika fördjupningsutbildning – brottsförebyggande kunskap om sexualbrott mot barn på nätet enligt vår modell

2 dagars fysisk grundutbildning och en uppföljande digital halvdag för fördjupning.

Utbildningen passar dig som möter barn och unga i din profession, till exempel du som arbetar inom elevhälsan, socialtjänst, fritidshem, behandlare, kyrkan eller idrotten.

Läs mer om kommande öppna fördjupningsutbildningar eller anlita oss för att arrangera en egen för din arbetsgrupp eller nyckelpersoner inom kommun/region.

Fördjupningsutbildningen om sexualbrott mot barn on- och offline ger den kunskapsbas, material och instruktörsnätverk du behöver för att kunna hålla egna utbildningar enligt Safe selfie academys modell.

Under grundutbildningen får du teori med bland annat bakgrund och forskning blandat med praktiska moment.
Efter kursen får du tillgång till Safe selfie academys gedigna och beprövade utbildningsmaterial att föreläsa utifrån samt tillgång till ett levande instruktörsnätverk. Du får också ett kursintyg för genomgången utbildning.

Därefter kan du hålla egna föreläsningar utifrån vårt material i din befintliga yrkesroll.
OBS! Du blir inte anställd av Safe selfie academy men får tillgång till vårt nätverk med uppdatering på nyheter inom ämnet samt en årlig digital  fördjupningsutbildning. 

Kommande instruktörsutbildningar i Stockholm, Göteborg och Karlstad 2024.

UTBILDNINGSMATERIAL SOM INGÅR:

Material:
- 4 x mallar att föreläsa utifrån anpassade för olika målgrupper (lågstadiet, mellanstadiet,  högstadiet/gymnasiet samt vuxna)
- Handledningar till dessa
- Förberedelse - och uppföljningsmaterial till din mågrupp
- Digitalt föräldramöte att skicka ut till vårdnadshavare
- Utbildningsmaterial att använda i kommande utbildningar
- Boken "Fällan - en reportagebok om nätsexbrott mot barn i Sverige"
- Tillgång till Safe selfie academys instruktörsnätverk, nyheter samt samt årlig digital fördjupning

Pris för tre utbildningsdagar 12 500 kr plus moms per deltagare inkl fika och lunch under utbildningsdagarna.
Återkom med fakturaadress.

FÖR VEM?
Förutsättningar för att kunna gå utbildningen och bli Safe selfie academy-instruktör:
- Du har ett gediget intresse för ämnet
- Du vill föreläsa för barn och unga och har förmåga att ”ta en klass/grupp barn”.
- Du kan visa upp ett utdrag i polisens belastningsregister (Safe selfie academy tillhanda senast en månad innan utbildningens start).

KONTAKT, FRÅGOR OCH ANMÄLAN:
[email protected]
www.safeselfieacademy.se

Avbokningsregler: Anmälan är bindande så snart utbildaren har accepterat bokningen och kursavgiften är betald.
Vid avbokning 2-4 veckor före kursstart betalar deltagaren 50 % av kursavgiften.
Vid avbokning 2-0 veckor före kursstart betalar deltagaren 100 % av avgiften.
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person efter samråd med utbildaren.
Vid sjukdom kan du byta till kommande kurs vid uppvisande av sjukintyg.

”Instruktörsutbildningen gav oss i Vänersborg mycket kunskap men också inspiration hur vi ska fortsätta arbetet. Ni som ledare är superduktiga och lyfte oss alla i gruppen.
Energi och glädje fyllde dagarna.”

Sara Gunnarsson Forsberg, samordnare Avdelningen för hållbar utveckling, Vänersborgs kommun

"Trots ämnet skapades både allvar, skratt och framtidshopp.
Efter avslutad utbildning fick deltagarna tillgång till både utbildningsmaterial och en handledarledarledd plattform, vilket gör att vi kan ta kunskapen vidare till nästa steg. En mentiutvärdering efter avslutad utbildning gav betyget 4,8 av 5 i snitt av de 30 deltagarna."

Linda Lindgren, teamledare fältande socialsekreterare
Västerås stad

"Utbildningen var väldigt bra på många sätt, framförallt stärkte det självförtroendet för mig i att våga hålla i utbildningar för min personalgrupp och elever. Mycket som stöd till detta är den plattform som vi fått tillgång till med material och upplägg på vidare förebyggande arbete i skolan. Det ger också många tankar om hur vi kan organisera oss i kommunen kring dessa frågor och absolut att utbilda fler skulle göra stor skillnad för barn och unga."

Amanda Sundberg, kurator

"Utbildningen Safe Selfie Academy överträffade alla våra förväntningar. Caroline med sin djupa faktakunskap, sin entusiasm och väl uppbyggda metodmaterial har gett oss i Värmlands Skolsamverkan förmågan att angripa ett livsviktigt ämne. Jag rekommenderar å det varmaste alla som arbetar med barn och ungdomar att gå denna utbildning för att kunna sprida kunskapen vidare."

Linda Johansson, Projektkoordinator/Värmlands Projektparaply 


 

 

                            

Lågstadiet

Välkommen att ta del av Safe selfie academys unika utbildning

Lågstadet