Kommande öppna fördjupningsutbildningar

Öppna fördjupningsutbildningar 2024 - om sexualbrott mot barn


Stockholm: 29-30/8.

Göteborg: 5-6/9.

Karlstad: 12-13/9.

Digital uppföljningsförmiddag för samtliga öppna utbildningar: 8/11 kl 9.00-10.30.  


Utbildningen passar dig som möter barn och unga i din profession, till exempel du som arbetar inom till exempel elevhälsan, socialtjänst, fritidshem, behandlare, kyrkan eller idrotten.

Under 2,5 dagar får deltagarna grundutbildning om bland annat:
- aktuell fakta kring barns utsatthet på nätet
- fördjupning om sexualbrotten på nätet
- konsekvenser av sexualbrott on- och offline
- sex/avklädda bilder som ångestdämpning
- samtycke/att den som utsätts för brott aldrig bär skulden
- evidensbaserad kunskap om förövare
- bemötande av brottsutsatta
- att utbilda efter Safe selfie academys modell med kunskap, rörelseglädje och hopp.

Efter grundutbildningen följer en digital halvdag med uppföljning och ytterligare fördjupning.

Efter utbildningen får du tillgång till Safe selfie academys gedigna utbildningsmaterial att föreläsa utifrån samt tillgång till en levande vidareutbildningsportal.
Varje deltagare får också ett diplom för genomgången utbildning.

Fördjupningsutbildningen ger en kunskapsbas och verktyg du behöver för dig som önskar hålla egna utbildningar med brottsförebyggande kunskap om sexualbrott på nätet enligt Safe selfie academys modell - men också fördjupad kunskap för dig som arbetar med brottsutsatta (till exempel inom Brottsofferjour, socialtjänst, familjehem, vård etc).

Observera: du som vill föreläsa blir inte anställd av Safe selfie academy. Vi hjälper dock till med föreläsningskontakter och nätverk i vår instruktörsportal.

Pris för 2,5 utbildningsdagar (två fysiska och en digital): 12 500 kr plus moms per deltagare inkl fika och lunch under utbildningsdagarna. Faktura möjlig.

UTBILDNINGSMATERIAL SOM INGÅR
- Förberedelsematerial
- Safe selfie academys Power Pointmallar att föreläsa utifrån och handledningar till dem.
- Skriftligt utbildningsmaterial att använda i kommande utbildningar
- Lektionsupplägg med tips på material (LGR22)
- Boken "Fällan - en reportagebok om nätsexbrott mot barn i Sverige"

AVBOKNINGSREGLER:
1. Anmälan är bindande så snart utbildaren har accepterat bokningen och kursavgiften är betald. Avbokning ska alltid ske skriftligt till utbildningsföretaget.
2. Vid avbokning 4 - 2 veckor före kursstart betalar deltagaren 50 % av kursavgiften.
3. Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart ska deltagaren betala 100 % av kursavgiften.
4. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person efter samråd med utbildaren.
5. Om utbildaren ställer in en kurs återbetalas alla eventuellt inbetalda avgiften för kursen. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
6. Vid sjukdom kan du byta till en kommande kurs vid uppvisande av sjukintyg.
7. Utbildaren fakturerar kursavgiften före kursstart.

KONTAKT, FRÅGOR OCH ANMÄLAN:
[email protected]


Du kan också anlita Safe selfie academys team för en egen fördjupningsutbildning för anpassad nyckelpersoner på din arbetsplats. Kontakta oss för frågor och offert.