Brev från grundaren 

Jag vill börja med att rikta ett stort och varmt tack till dig som stöttar Safe selfie academys arbete mot sexualbrott på nätet. Tillsammans har vi gjort - och kommer att göra - stor skillnad för barn! 

TACK till dig som stöttar vårt arbete mot sexualbrott på nätet.

Nya rapporter visar att sexualbrott mot barn ökar - också övergreppen som sker via nätet.
Konsekvenserna kan bli skolfrånvaro, ångest, oro, självskadebeteende och självmordsförsök.
Safe selfie academy arbetar brottsförebyggande och suicidpreventivt med gediget förberedelsearbete och beprövat uppföljningsmaterial.

Hela samhället behöver sluta upp för barn i utsatthet online - innan brotten skett. Det sparar också såväl samhället resurser som kostnader.

Safe selfie academy vill särskilt tacka vår huvudpartner Skandia och Idéer för livet, som gör det långsiktiga och hållbara arbetet möjligt.
Under 2023 samarbetade vi med skolkoncernen AcadeMedia, där Safe selfie academys team utbildar skolpersonal inom Innovitaskolorna och Pops Academy.
2024 utbildar vi instruktörer i Stockholm, Göteborg, Trollhättan, Karlstad, Kungsbacka, Vänersborg, Region Västmanland, Gävleborg, samt Värmland.
Vi har också under 2024 utbildat nyckelpersoner inom Frälsningsarmén att ta den brottsförebyggande kunskapen om sexualbrott vidare till sina verksamheter.

2024-2027 utbildar Safe selfie academy elever, skolpersonal samt vårdnadshavare inom Region Sörmland.

Du som stöttat oss har bland annat bidragit till att:

Över 150 skolor och idrottsföreningar har fått besök av Safe selfie academy fysiskt eller digitalt (fram till årsskiftet 2022/2023)

 

 

Skolpersonal och vårdnadshavare har fått kunskap om hur de kan skydda barn på nätet och ta samtalen – såväl innan som efter någonting har hänt.

 

Skolor som deltar i vårt program får tillgång till en gedigen bank av kunskaps- och utbildningsmaterial rörande sexualbrott på nätet.

Safe selfie academy nu skalar upp arbetet och utbildar ännu fler instruktörer som kan ta den förebyggande kunskapen om sexualbrott på nätet vidare till ännu fler barn och vuxna.

Tack också till Clear channel, KING, Polylino Inläsningstjänst, EMQ, Gabrielssons stiftelse och andra aktörer och privatpersoner som på olika sätt stöttat Safe selfie academy under åren

Caroline Engvall, grundare av Safe selfie academy

Följ oss gärna på sociala medier för att se vårt dagliga arbete. @Safeselfieacademy på Instagram och Facebook.

Safe selfte academy är en del av föreningen Inte Till Salu. Ladda ner stadgar här