Särskilda satsningar 2024

 

Under 2024 kommer Safe selfie academys team att utföra kostnadsfria föreläsningar på SiS-institutioner samt skolor i extra utsatta områden.

Nominera den verksamhet du vill ska få ett besök och delta i Safe selfie academys brottsförebyggande utbildningsprogram. Skolledare bör vara informerad och ha tackat ja till din nominering. 

[email protected]