Safe selfie academys historia
samt utmärkelser

Viktiga årtal samt pris

2018 Första idén till Safe selfie academy föds. Caroline Engvall: ”Hur ska jag som föreläsare om sexualbrott på nätet kunna klona mig själv och skapa ännu fler möjligheter till utbildningar för de som behöver dem mest? Barn tillsammans med stöttande vuxna.” Jo! Genom att utbildade elever blir delaktiga och tar budskapet vidare med stöd av de vuxna som också lyssnat.

2019 Safe selfie academy kör i gång. Första utbildningarna hålls för högstadiegrupper i Stockholm, Göteborg och Kalmar.

2020 Safe selfie academy JUNIOR – utbildning för mellanstadiet – startar.

2020 Safe selfie academy SPORT startar. Utbildar bland annat Ridsportförbundets ungdomssektion.

2021 Under pandemin fokuserar Safe selfie academy på en stod mängd digitala utbildningar för såväl elever som vuxna för att främja den psykiska hälsan online under tider med mycket nätanvändande.

2022 Behöver av Safe selfie academys utbildningar eskalerar. Under utbildningsdagen i Rinkeby närvarar Prinsessan Sofia. Läs mer om det på Kungahusets hemsida.

2023 Safe selfie academys första instruktörsutbildningar äger rum.

Safe selfie academy och Caroline Engvall har blivit prisade av flera organisationer, bland andra Elise Lindqvist-priset, MySafety "Månadens Nätängel", Karin Söder-stipendiet, Idéer för livet "Årets idé för livet" samt Årets Mama.