Safe selfie academys utbildningar för skolor

Högstadiet/gymnasiet

Flera upplägg möjliga.

Alternativ 1. En kunskapsspäckad och fartfylld utbildningsdag för en liten grupp (max 20 elever). 4,5 timme inkl lunch.
Eleverna får sedan möjlighet att ta kunskapen vidare med hjälp av Safe selfie academys utbildningsmaterial (som ingår).
Utbildningen finns också som digitalt alternativ. 

Föreläsning av Safe selfie academys team om:
- Sexualbrott på och utanför nätet - vilka är de och var går gränsen?
- Samtycke på och utanför nätet
- Varför skickar någon bilder på nätet?
- Skuldfrågan - skulden ligger aldrig på den som utsatts för brott
- Konsekvenserna av sexualbrott på och utanför nätet
- Så polisanmäler du
- Så kan du hjälpa en kompis som du är orolig för

Safe selfie academy utgår alltid från att nätet är en fantastisk plats för kunskap, underhållning och gemenskap - men att både barn, unga och vuxna behöver ha kunskap om brotten och var gränsen går för att skapa ett tryggare klimat för alla online.
Teamet blandar in rörelseglädje och skratt för att ge eleverna en känsla av hopp och glädje mitt i all blytung kunskap. 

Ingår i utbildningen: 
- Skriftligt utbildningsmaterial till elever och vuxna deltagare om sexualbrott på nätet.
- Power point för ambassadörerna att föreläsa utifrån (med stöd från vuxna deltagare) samt handledning till den.
- Förberedelsematerial till vårdnadshavare innan och efter Safe selfie academys besök (stöd för att kunna starta och sedan fånga upp samtalen).
- Förberedelsematerial till skolan innan Safe selfie academys besök samt uppföljningslektioner att arbeta med efter besöket.
- Förslag på handlingsplan/policy till skolan samt affisch att sätta i personalrummet ”Innan/efter något hänt en elev på nätet”.

Alternativ 2:
Föreläsning i aulaformat. 90 minuters föreläsning.

Ingår i Safe selfie academys utbildning:
- Skriftligt utbildningsmaterial till elever och vuxna deltagare
- Power point för ambassadörerna att föreläsa utifrån (med stöd från vuxna deltagare) samt handledning till den.
- Förberedelsematerial till vårdnadshavare innan och efter
- Förberedelsematerial till skolan innan samt uppföljningslektioner att arbeta med efter besöket
- Förslag på handlingsplan/policy till skolan samt affisch att sätta i personalrummet ”Innan/efter något hänt en elev på nätet”

Fysiskt besök: 30 000 kr plus moms för en föreläsningsdag. Då ingår föreläsning med två utbildare från Safe selfie academy och workshop, samt allt förarbete och efterarbete med skolan under ett helt år.

Digitalt besök 60 min: 7500 kr plus moms.

MÖJLIGHET ATT BOKA EXTRA:

Innan Safe selfie academys skolbesök:
- Digital fördjupning för all skolpersonal (60 min).

- Digital föreläsning för vårdnadshavare (60 min)
(Båda kan med fördel spelas in och ses i efterhand för alla som inte kan delta).

Efter Safe selfie academys skolbesök:
- Digital uppföljning/workshop för skolpersonal. Fördjupning från Safe selfie academys team samt frågor som dykt upp. 60 min.

Digital föreläsning: 7500 kr plus moms per styck (60 min)

Förutsättningar
- Två utbildare från teamet besöker skolan/platsen skolan väljer för utbildningen. På digital föreläsning väljer skolan plattform och ordnar länk som Safe selfie academys team kopplar upp sig på.
- Skolan väljer ut vilka elever som ska lyssna. Dessa elever ska visa ett SÄRSKILT INTRESSE OCH ENGAGEMANG för ämnet.
- Skolan ansvarar för lokal, att teknik finns på plats, val av deltagande elever och vuxna från skolan samt mellanmål och lunch.
- Safe selfie academy står för kommunikationen med skolan angående detaljer om datum och tid, lokal samt informationsmaterial till skola och vårdnadshavare och elever.

Bjud med fördel också in fältare, lokal polis, ungdomsmottagning etc – som får en utmärkt chans att presentera sig för eleverna och också visa att de har/får kunskap om ämnet och kan fortsätta stötta i framtiden.

Förslag på helhetsupplägg:

* Innan utbildningsdagen – en digital föreläsning för all skolpersonal (60 min) samt en digital föreläsning (60 min) för vårdnadshavare (arrangören bestämmer datum och plattform). Båda kan med fördel spelas in och ses i efterhand för alla som inte kan delta.

* Utbildningsdag(ar) för högstadiet och mellanstadiet. Två utbildare från teamet besöker skolan/platsen skolan väljer för utbildningen.
Skolan ansvarar för lokal, att teknik finns på plats, val av ambassadörer som deltar (högst 20 per utbildningstillfälle – om ni väljer detta upplägg) samt mellanmål och lunch.

* Inköp (till F-pris) av boken ”Fällan – en reportagebok om nätsexbrott mot barn i Sverige” till all deltagande skolpersonal

* Inköp av klassuppsättningar (till F-pris) av ”Noelias hemlighet” till mellanstadieklasserna som deltar.

* Cirka 3 månader efter besöket: digital uppföljning/workshop för skolpersonal (fördjupning från Safe selfie academys team samt frågor som dykt upp).


Mellanstadiet

Alternativ 1: En kunskapsspäckad och fartfylld brottsförebyggande  utbildningsförmiddag (90 min) om sexualbrott på nätet för mellanstadieelever tillsammans med skolpersonal. Eleverna får sedan möjlighet att ta kunskapen vidare med hjälp av Safe selfie academys utbildningsmaterial (som ingår) tillsammans med skolpersonal.

Safe selfie academys besök i mellanstadiet är 90 minuter.

Föreläsning av Safe selfie academys team om:

- Sexualbrott på och utanför nätet - vilka är de och var går gränsen?
- Samtycke på och utanför nätet
- Varför skickar någon bilder på nätet?
- Skuldfrågan - skulden ligger aldrig på den som utsatts för brott
- Konsekvenserna av sexualbrott på och utanför nätet
- Så polisanmäler du
- Så kan du hjälpa en kompis som du är orolig för

Safe selfie academy utgår alltid från att nätet är en fantastisk plats för kunskap, underhållning och gemenskap - men att både barn, unga och vuxna behöver ha kunskap om brotten och var gränsen går för att skapa ett tryggare klimat för alla online.
Teamet blandar in rörelseglädje och skratt för att ge eleverna en känsla av hopp och glädje mitt i all blytung kunskap. 

Ingår i utbildningen: 
- Skriftligt utbildningsmaterial till elever och vuxna deltagare
- Power point för eleverna att föreläsa utifrån (med stöd från vuxna deltagare)
- Förberedelsematerial till vårdnadshavare innan och efter
- Förberedelsematerial till skolan innan samt uppföljningslektioner att arbeta med efter besöket
- Förslag på handlingsplan/policy till skolan samt affisch att sätta i personalrummet ”Innan/efter något hänt en elev på nätet”.
- Diplom för genomgången utbildning 

Alternativ 2:
Föreläsning för hela mellanstadiet i aulaformat. 90 minuters föreläsning 

Fysiskt besök: 30 000 kr plus moms. Då ingår föreläsning med två föreläsare samt förarbete och efterarbete med skolan under ett helt år.

Digitalt besök: 7500 kr plus moms

NYHET: Lågstadiet - MINIOR

Alternativ 1: En interaktiv och fartfylld brottsförebyggande  föreställning/föreläsning (45 min) om samtycke, bra och dåliga hemligheter och källtillit on- och offline för lågstadieelever tillsammans med skolpersonal. 

Safe selfie academys besök i lågstadiet är 45 minuter.

Safe selfie academy utgår alltid från att nätet är en fantastisk plats för kunskap, underhållning och gemenskap - men att både barn, unga och vuxna behöver ha kunskap om nätet för att skapa ett tryggare klimat för alla online.
Teamet blandar in rörelseglädje och skratt för att ge eleverna en känsla av hopp och glädje.

Ingår i utbildningen: 
- Skriftligt utbildningsmaterial till vuxna deltagare
- Förberedelsematerial till vårdnadshavare innan och efter

Alternativ 2:
Föreläsning för hela lågstadiet i aulaformat. 45 minuters föreställning.

Fysiskt besök: 30 000 kr plus moms (alternativ 1 samt 2) för en dag. Då ingår föreställning med två föreläsare samt förarbete och efterarbete med skolan under ett helt år.

Digitalt besök: 7500 kr plus moms

MÖJLIGHET ATT BOKA EXTRA

Innan Safe selfie academys skolbesök:
Digital fördjupning för all skolpersonal (60 min).

Digital föreläsning för vårdnadshavare (60 min)
(Båda kan med fördel spelas in och ses i efterhand för alla som inte kan delta).

Efter Safe selfie academys skolbesök:
Digital uppföljning/workshop för skolpersonal. Fördjupning från Safe selfie academys team samt frågor som dykt upp. 60 min.

Alla digitala föreläsningar: 7500 kr plus moms (60 min)

Förutsättningar
- Två utbildare från teamet besöker skolan/platsen skolan väljer för utbildningen. På digital föreläsning väljer skolan plattform och ordnar länk som Safe selfie academys team kopplar upp sig på.
- Skolan väljer ut vilka elever som ska lyssna
- Skolan ansvarar för lokal, att teknik finns på plats, val av deltagande elever och vuxna från skolan samt mellanmål och lunch.
- Safe selfie academy står för kommunikationen med skolan angående detaljer om datum och tid, lokal samt informationsmaterial till skola och vårdnadshavare och elever.

Bjud med fördel också in fältare, lokal polis, ungdomsmottagning etc – som får en utmärkt chans att presentera sig för eleverna och också visa att de har/får kunskap.

Förslag på upplägg:

* Innan utbildningsdagen – en digital föreläsning för all skolpersonal (60 min) samt en digital föreläsning (60 min) för vårdnadshavare (arrangören bestämmer datum och plattform). Båda kan med fördel spelas in och ses i efterhand för alla som inte kan delta.

* Utbildningsdag(ar) för högstadiet/gymnasiet, mellanstadiet eller lågstadiet. Två utbildare från Safe selfie academys team besöker skolan/platsen skolan väljer för utbildningen.
Skolan ansvarar för lokal, att teknik finns på plats, val av ambassadörer som deltar (högst 20 per utbildningstillfälle – om ni väljer detta upplägg) samt mellanmål och lunch.
Safe selfie academy står för kommunikationen med skolan angående detaljer om datum och tid, lokal samt informationsmaterial till skola och vårdnadshavare och elever.

* Inköp (till F-pris) av boken ”Fällan – en reportagebok om nätsexbrott mot barn i Sverige” till all deltagande skolpersonal
* Inköp av klassuppsättningar (till F-pris) av ”Noelias hemlighet” till mellanstadieklasserna som deltar.

* Ca 3 månader efter besöket: digital uppföljning/workshop för skolpersonal (fördjupning från Safe selfie academys team samt frågor som dykt upp).