Advisory board

Advisory board är en rådgivande grupp som är sammansatt av personer som inte är inblandade i verksamheten. Dessa personer hjälper till att utveckla den ideella organisationens verksamhet, ge objektiva insikter och råd samt stödjer organisationens utforskande av nya idéer och projekt.

Medlemmar i Safe selfie academys advisory board:

  • Lars Uggla, polis – utredare av internetrelaterade sexuella övergrepp på barn
  • Emma Carlström, lärare med speciell inriktning på utsatthet på nätet
  • Ulla Thorslund, leg psykolog med specialkunskap om unga sexualförövare
  • Pigge Werkelin, entreprenör
  • Alexandra Blomberg, Global Commercial director med fokus på tillväxt