Safe selfie academy

Ett nytt projekt för att motverka barn och ungas utsatthet på nätet

Safe selfie academy är ett nytt förebyggande utbildningsprogram. Vi ger barn och ungdom insikter, kunskap och verktyg för att kunna undvika att hamna i utsatthet på nätet.

Under en utbildningsdag får elevambassadörer från olika skolor på en ort utbildning av flera ledande experter i Safe selfie academys team. Dessa ambassadörer genomför sedan tvåtimmars utbildningar i fem klasser vardera på sina skolor, vilket motsvarar 15 000 elever.

Så fungerar det:

Safe selfie academy är förebyggande utbildningsprogram. Vi ger barn och ungdom insikter, kunskap och verktyg för att kunna undvika att hamna i problem online.

Under en dag får högstadieelever (NYHET: Safe selfie Junior för mellanstadiet) utbildning av flera ledande experter i Safe selfie academys team. Förutom kunskap om förebyggande arbete mot utsatthet på nätet får eleverna/ambassadörerna också gedigen kunskap om bemötande av kompisar i utsatthet – samt hur de tar hand om sig själva och de berättelser de eventuellt får lyssna till. De får dessutom med sig retorik/pedagogik och hur de för budskapet vidare i sina skolor. Mycket fokus på att ambassadörernas roll är att LYSSNA – STÖTTA – SLÅ LARM. Safe selfie academy verkar förebyggande men får också en betydande effekt för redan utsatta barn och ungdomar. Safe selfie academy genomförs alltid i nära samverkan med kommunernas skolenhet och med skolornas lärare. Safe selfie academy drivs genom den ideella organisationen Inte till salu, grundad 2011. Organisationsnummer: 802458-8140.

Socialt värdeskapande

Safe Selfie Academy står för socialt värdeskapande avseende:
  • Barn och unga
  • Psykisk (o)hälsa/välbefinnande
  • Utanförskapsprevention
  • Utbildning/skola
Safe Selfie Academy arbetar efter de globala hållbarhetsmålen/Agenda 2030.

Mål 3: ”att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar. Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande.” Mål 16: ”att avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld överallt. samt eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn.”

Vision:

Att under åren 2020, 2021 och 2022 nå 100 000 elever.

Vill du veta mer?

Kontakta Safe selfie academy