Effektutvärdering av Safe selfie academy

Utvärdering och uppföljning: 
För att mäta effekten av Safe selfie academys utbildning svarar deltagande elever  på Safe selfie academys speciellt framtagna utchecknings- samt uppföljningsenkät.
 

Effektutfall och resultat från september 2021 till januari 2022:

Deltagande elever som fått ökad kunskap om sexualbrott på nätet:
Mellanstadiet: andel som effekten uppstått för: 97,1%
Högstadiet: andel som effekten uppstått för: 85,1%

Deltagande elever som fått ökad kunskap om agerande vid sexualbrott på nätet:
Mellanstadiet: andel som effekten uppstått för: 97,1%
Högstadiet: andel som effekten uppstått för: 94,1%

 

Svarsfrekvens = 100%

Här kan du läsa hela vår publicerade effektrapport från 2023.