Fakta om barn och nätet

Nästan alla barn 8–19 år (97 procent) använder internet dagligen.

9 av 10 lågstadiebarn (87 procent) använder internet dagligen. I mellanstadiet är 97 procent dagliga användare. I högstadiet och gymnasiet använder alla internet dagligen.

En av fyra elever har någon gång varit utsatt för ett sexuellt övergrepp (för fem år sedan, när samma nationella undersökning gjordes, var det en av fem).

Var sjunde flicka har varit utsatt för penetrerande övergrepp = våldtäkt

En dryg fjärdedel har skickat till ”någon jag lärt känna via nätet”. Störst ökning bland flickor.

Flickor utsätts i högre grad än pojkar för olika typer av kränkningar på nätet. Dubbelt så många flickor som pojkar som drabbats av oönskade kontaktförsök på nätet under året. Tre gånger fler flickor än pojkar har fått stötande eller obehagliga bilder från personer de inte känner.

Nästan dubbelt så många flickor (jämfört med 2021) har varit med om att vänner och bekanta delar bilder på dem på nätet som de inte vill ska delas.

Konsekvenser av att drabbas av sexualbrott på nätet kan vara ångest, depression, skolfrånvaro, oro, självskadebeteende, skam- och skuldkänslor, självmordstankar och -försök.

Safe selfie academy utbildar förebyggande för att barn ska känna till sina rättigheter på nätet - och också veta var gränsen går så att de inte utsätter andra för brott.

Källor: Svenskarna och internet (Internetstiftelsen 2022)
Unga, sex och internet efter #metoo (2022).