Safe selfie academy utbildar också idrottsföreningar och riksidrottsförbund

För idrottsföreningar

Safe selfie academy SPORT utbildar såväl aktiva som ledare i idrottsföreningar och -organisationer på alla nivåer. Utbildningen tar upp sexualbrott på nätet men också gråzoner, maktstrukturer och ansvar/skyldigheter.
Safe selfie academy kan stötta föreningen eller organisationen med strategier framåt i det brottsförebyggande arbetet mot sexualbrott on- och offline.

Utbildningens längd och djup kan anpassas efter föreningens önskemål.

Kontakt för offert: [email protected]

Safe selfie academy SPORT har utbildat föreningar och flera riksidrottsförbund sedan 2019. Hanna Danewid, svenska Ridsportförbundet, om Safe selfie academys utbildning:

”Utbildningen med Safe selfie academy har gett oss verktyg i hur vi på förbundsnivå kan fortsätta arbeta systematiskt för en trygg ridsport – både i stallet och på nätet. Att vi har trygga och utbildade ledare med kompetens inom detta område är både nödvändigt och livsviktigt, samt att vi rustar våra ungdomar med kunskap och skapar en kultur där vi vågar prata om svåra frågor. Safe selfie academy gav genom utbildningen oss stöd i hur vi kan fortsätta och förstärka vårt pågående trygghetsarbete. Men framför allt berörde utbildningen oss på ett individuellt plan – vi har alla ett ansvar att agera för barnens bästa.”