Safe selfie academy presenterar stolt
våra partners:

Idéer för livet

Skandias stiftelse Idéer för livet har stöttat ideella organisationen Inte till salus brottsförebyggande projekt ända sedan 2013. De har följt Safe selfie academy sedan starten och har nu gått in med långsiktig finansiell stöttning, bland annat för att starta upp våra instruktörsutbildningar.

Academedia

Skolkoncernen Academedia utbildar med hjälp av Safe selfie academy all elevhälsa och andra nyckelpersoner inom Innovitaskolorna samt Pops Academy i ett flerårigt projekt.