Styrelsen

Caroline Engvall

Grundare av Inte till salu och Safe selfie academy

Caroline Engvall är journalist, föreläsare och författare som har skrivit drygt 20 böcker om barn i svensk sexhandel. Hon driver flera projekt som hjälper barn som utsätts för brott på nätet, bland annat utbildningsmaterial, hjälpsajter, poddar och tv-dokumentärer. Hon är 2018 års Elise Lindqvist-pristagare, Årets modiga Mama, har pratat för riksdag och regering i frågan samt blivit engagerad av Drottning Silvia och prinsessan Sofia att prata om ämnet, både privat och för Childhood Foundation. Caroline Engvall är Safe selfie academys huvudlärare, med fokus på elevers utsatthet online.

Jonas Wennsten

Lärare med speciell kunskap om barns utsatthet på nätet

Jonas Wennsten arbetar som lärare och har även ett försteläraruppdrag som innebär att leda lärarna i arbetet med att utveckla skolans pedagogik på ett sätt som gör att undervisningen blir mer tillgänglig för alla elever. Under 2019 engagerade sig Jonas tillsammans med utvalda elever från Strandskolan i Safe selfie academy, där Jonas och eleverna efter genomförd kurs spridit kunskaper på skolan om vad ungdomar bör känna till om bland annat regler, lagar och säkerhet på nätet.

Carl Göran Svedin

Professor i barn- och ungdomspsykiatri

Carl Göran Svedin har framför allt forskat kring barn som far illa i form av barnmisshandel och sexuella övergrepp. Han är initiativtagare till BUP-Elefanten i Linköping (en specialiserad mottagning för barn och ungdomar som varit utsatta för barnmisshandel och sexuella övergrepp) samt Barnahusen i Linköping och Lund. Han initierade och startade Barnafrid – nationellt centrum för kunskap om våld mot barn 2015. Han har ansvarat för tre tidigare svenska epidemiologiska studier om ungdomars sexualitet och sexuella övergrepp (2004, 2009 och 2014).

Emelie Persson-Lindqvist

Hållbarhetschef

Sedan 2014 är Emelie hållbarhetschef med meriter inom Swecos industri & Energisegment samt Handelsbanken. Hon  jobbar där strategiskt med hållbarhetsfrågor. Innan Sweco drev hon eget hållbarhetskonsultbolag, WHOLE. Emelie sitter med i styrelsen för den miljöstrategiska forskningsstiftelsen Mistra samt i Berghs School of Communications inkluderingsråd. Sedan 2020 sitter hon även med i Safe selfie academys styrelse.