Bli instruktör/fördjupa din kunskap om sexualbrott

Välkommen att ta del av Safe selfie academys unika instruktörsutbildning – brottsförebyggande kunskap om sexualbrott mot barn på nätet.

Två dagars grundutbildning och en uppföljande dag för fördjupning och certifiering (för dig som planerar att utbilda andra).

Anmälan öppen:
GRUNDUTBILDNING OM SEXUALBROTT MOT BARN PÅ NÄTET
– HÖSTEN 2023


Nu öppnar anmälan till Safe selfie academys öppna instruktörsutbildning.
Ta chansen att bli utbildare med fördjupad kunskap inom ämnet sexualbrott mot barn på nätet.

Under två dagar får du grundutbildning om bland annat:
- aktuell fakta kring barns utsatthet på nätet
- fördjupning om sexualbrotten på nätet
- konsekvenser av sexualbrott on- och offline
- sex/avklädda bilder som ångestdämpning
- samtycke/att den som utsätts för brott aldrig bär skulden
- evidensbaserad kunskap om förövare
- bemötande av brottsutsatta
- att utbilda/Safe selfie academys modell

Efter grundutbildningen följer en obligatorisk dag med uppföljning, ytterligare fördjupning och certifiering.

Efter kursen får du tillgång till Safe selfie academys gedigna utbildningsmaterial att föreläsa utifrån samt tillgång till en levande instruktörsportal och effektutvärderingsmaterial.
Varje deltagare får också ett diplom för genomgången utbildning.


Utbildningen ger en kunskapsbas och verktyg du behöver för dig som önskar hålla egna utbildningar med brottsförebyggande kunskap om sexualbrott på nätet enligt Safe selfie academys modell - men också fördjupad kunskap för dig som arbetar med brottsutsatta (till exempel inom Brottsofferjour, socialtjänst, familjehem, vård etc).

Observera: du som vill föreläsa blir inte anställd av Safe selfie academy. Vi hjälper dock till med föreläsningskontakter och nätverk i vår instruktörsportal.

Utbildning hösten 2023:

Grundutbildning:
31 augusti 2023 9.30-16
1 september 2023 9.30-16

Mellan grundutbildningen och uppföljningen ska deltagarna genomföra en föreläsning/utbildning, till exempel på en skola eller i en idrottsförening. Utvärdering under tredje utbildningsdagen. 

Digital uppföljningsdag:
21 oktober 2023 9.30-16

Plats: Stockholm (Lindhagensgatan 86, Skandia).
Begränsat antal platser (max 12 per utbildningsomgång)

Pris för tre utbildningsdagar 12 500 kr plus moms per deltagare inkl fika och lunch under utbildningsdagarna. Faktura möjlig.

UTBILDNINGSMATERIAL SOM INGÅR
- Förberedelsematerial
- Safe selfie academys Power Pointer att föreläsa utifrån och handledningar till den.
- Skriftligt utbildningsmaterial att använda i kommande utbildningar
- Lektionsupplägg med tips på material (LGR22)
- Effektmätningsenkäter till instruktörernas deltagare
- Goodiebag späckad med kunskap

FÖR VEM?
Du som vill gå instruktörsutbildningen …
- … har ett gediget intresse för ämnet.
- … vill föreläsa för barn och unga och har förmåga att ”ta en klass/grupp barn”.
- … ska kunna visa upp ett utdrag i polisens belastningsregister (Safe selfie academy tillhanda senast en månad innan utbildningens start).
- … är medveten om att du inte blir anställd av Safe selfie academy utan får vårt material för att kunna hålla egna föreläsningar, samt tillgång till vårt instruktörsnätverk.

AVBOKNINGSREGLER:
1. Anmälan är bindande så snart utbildaren har accepterat bokningen och kursavgiften är betald. Avbokning ska alltid ske skriftligt till utbildningsföretaget.
2. Vid avbokning 4 - 2 veckor före kursstart betalar deltagaren 50 % av kursavgiften.
3. Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart ska deltagaren betala 100 % av kursavgiften.
4. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person efter samråd med utbildaren.
5. Om utbildaren ställer in en kurs återbetalas alla eventuellt inbetalda avgiften för kursen. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
6. Vid sjukdom kan du byta till en kommande kurs vid uppvisande av sjukintyg.
7. Utbildaren fakturerar kursavgiften före kursstart.

KONTAKT, FRÅGOR OCH ANMÄLAN:
[email protected]